Privacy policy – AVG

Dispenserwereld.nl, gevestigd aan het Kalmoespad 29 1313 HX Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dispenserwereld.nl.

info@dispenserwereld.nl

Kalmoespad 29

1313 HX Almere

KvK nummer: 85979937

BTW nummer: NL863815960B01

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Dispenserwereld.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@dispenserwereld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dispenserwereld.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Dispenserwereld.nl analyseert uw gedrag op deze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Dispenserwereld.nl verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens welke wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Als u niet uw persoonsgegevens verstrekt aan Dispenserwereld.nl, kunnen orders niet afgehandeld en verstuurd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dispenserwereld.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dispenserwereld.nl.) betrokken is.

Persoonsgegevens bewaren

Dispenserwereld.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitschrijven bij dispenserwereld.nl kan gedaan worden per email naar het volgende email adres info@dispenserwereld.nl, onder vermelding van PRIVACY.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dispenserwereld.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst en of te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De derden van Dispenserwereld.nl zijn:

Post NL: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

Belastingdienst: https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Nieuwsbrief & E-mail

Indien ingeschreven op onze nieuwsbrief, lid bent van onze site (als u kan inloggen) en/of klant bent, dan bestaat de kans dat u e-mails van ons krijgt.

We versturen uitsluitend e-mails wanneer u bekend bij ons bent, of zaken welke betrekking hebben op onze diensten.

Om e-mails naar u te sturen, gebruiken we uw naam en e-mailadres. Onze site registreert uw IP-adres om mogelijk misbruik van het systeem te voorkomen.

Onze site kan e-mails versturen via de MailPoet en Mailchimp verzendservice Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dispenserwereld.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dispenserwereld.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

[render_cookies_list]

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging persoonsgegevens

Dispenserwereld.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dispenserwereld.nl onder vermelding PRIVACY.

De volgende mensen of programma’s hebben toegang tot uw gegevens:

Joke Dietrich (eigenaar).
Alwin Dietrich (website ondersteuning).
Mailpoet en Mailchimp (nieuwsbrief programma’s).

Onze website is beveiligd d.m.v. versleuteling volgens het HTTPS protocol.

Uw rechten:
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dispenserwereld.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@dispenserwereld.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen vier weken.
Dispenserwereld.nl wijst u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

[ultimate_gdpr_myaccount]